สหกรณ์นิคมคีรีมาศ จำกัด

 

การทำประกันฟรี 

หลักเกณฑ์

1. มีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท

2. ไม่ผิดสัญญาการชำระหนี้

3. อายุไม่เกิน 65 ปี

4. วงเงินกู้คุ้มครองการเสียชีวิตตามธรรมชาติ 10,000 บาท

5. เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ 100,000 บาทุ

6. หลักฐาน 

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 


 
Online:  1
Visits:  48,582
Today:  18
PageView/Month:  18