สหกรณ์นิคมคีรีมาศ จำกัด

 

เงินฝากของสหกรณ์

เงินฝากออมทรัพย์ มี 2 ประเภทคือ

1. เงินฝากออมทรัพย์

2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

1. เงินฝากออมทรัพย์

- เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกต้องไม่ต่ำกว่า 100 บาท

- ครั้งต่อไปจะฝากเท่าไหร่ก็ได้ 

- ฝากและถอนเมื่อไหร่ก็ได้ (ยกเว้นวันหยุด) การถอนเงินจะถอนเท่าไหร่ก็ได้แต่จะต้องมีเงินฝากคงเหลือใน บัญชี ไม่ต่ำกว่า 100 บาท

- การถอนเงิน เจ้าของบัญชีที่ให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้เท่านั้นที่จะถอนเงินฝากได้

- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ 2 บาทต่อปี

- คิดดอกเบี้ยทบต้นเงินให้ทุกวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี

 

2. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ

- เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกต้องไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท

- ครั้งต่อไปจะฝากเท่าไรก็ได้ แต่ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท และใครเป็นผู้ฝากแทนก็ได้

- การถอนเงิน ถอนได้เพียงเดือนละ 1 ครั้ง เท่านั้น ถ้าในเดือนนั้นต้องการถอนครั้งที่ 2 ต้องเสียค่า ธรรมเนียม 500 บาท 

- จำนวนเงินจะถอนเท่าไหร่ก็ได้ แต่จะต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

- การถอนเงิน เจ้าของบัญชีที่ให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้เท่านั้นที่จะถอนเงินฝากได้

- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ 4 บาทต่อปี

- คิดดอกเบี้ยทบต้นเงินให้ทุกวันที่ 30 กันยายน และ 31 มีนาคม ของทุกปี  
Online:  5
Visits:  48,574
Today:  10
PageView/Month:  10