สหกรณ์นิคมคีรีมาศ จำกัด

 

 

โครงการเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยสำหรับสมาชิกชั้น 1 และชั้น 2

 

 

•สำหรับสมาชิกประวัติดี สมาชิกชั้น 1
•เพื่อใช้ซื้อปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย ยา น้ำมันเชื้อเพลิง
•กำหนดชำระคืนไม่เกิน 6 เดือน
•ปลอดดอกเบี้ยเงินกู้
  "สำหรับสมาชิกประวัติดีชั้น 1 วงเงินไม่เกินคนละ 30,000 บาท"
   "สำหรับสมาชิกประวัติดีชั้น 2 วงเงินไม่เกินคนละ 10,000 บาท"