สหกรณ์นิคมคีรีมาศ จำกัด

 

   บริการของเรา
ธุรกิจสินเชื่อ
ธุรกิจรับฝากเงิน
ธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย
   สวัสดิการให้แก่สมาชิก
ค่าสวดพระอภิธรรมศพให้กับสมาชิก
ค่ารักษาพยาบาลสมาชิก
ประกันชีวิตสมาชิกฟรี

 

 สหกรณ์เปิดรับซื้อข้าวเปลือก

   มันสำปะหลัง ในราคายุติธรรม

   ตราชั่งได้มาตรฐาน 

 

 

 

 ข่าวสารสหกรณ์

 โครงการเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย <<อ่านต่อ>>

  กิจกรรม

 สหกรณ์ฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี
2560 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561
 >>รูปเพิ่มเติม<<

 สหกรณ์ได้ไปศึกษาดูงานปั๊มน้ำมันบางจาก ในเขตภาคเหนือ ในวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2560     

 >>รูปเพิ่มเติม<<

 


   เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง